Praktisk informasjon for overnattende på Sellanrå

Hytta har også et enkelt proviantlager hvor det er mulig å kjøpe middager, supper og drikker. Hvis noe kjøpes herfra føres det inn i proviantlagerprotokollen og betales med giro eller via Vipps.

Oppvarming og lys
Vi ber om at peisen kun brukes til kos, og ikke til primæroppvarming. Til dette brukes rundovnen. Kjøkkenovnen er restaurert, men kan likevel være noe vanskelig å fyre opp.

Hemsen over stua nås via stige som er felt opp i taket. Denne heises ned ved å løsne på kroken mot vestveggen. NB! Ingen levende lys må tas med opp på hemsen. Det er batterilamper på hver av hemsrommene. Disse tennes ved å trykke rett på lampeglasset.

Vis forsiktighet ved bruk av propan. Hetten på propanbeholderen skal ikke tas av, men den sorte hendelen på toppen skal stå i av-posisjon ved ikke-bruk. Når den er i på-posisjon vises et rødt flammetegn vendt opp. Det er strengt forbudt å forlate hytta med tente lys, lamper eller ved ild i peisen. Alt lys må være slukket når siste person legger seg. Kontroller alltid røykvarsleren før leggetid.

Ved og bålfyring
På tunet er det bålplass. Denne er ikke et godkjent ildsted. Vi minner også om bålforbudet som gjelder fra 15. april til 15. september. Utenfor bålforbud-perioden kan bålplassen benyttes, men vi ber om at det ikke brukes ved til bålopptenning da det er mye arbeid med å skaffe ved til oppvarming av hytta, og dette må gjøres på dugnad. Det finnes store mengder kvist og granbar nord for vedskjulet som gjerne kan brukes til bålbrenning.

Brønn
Vann hentes i brønn ca. 30 meter rett inn i skogen for det nordøstre hjørnet av hytta.

Nøkkel
Hytta er låst med Friluftsklubbens egen nøkkel som ligger i en nøkkelboks ved hyttedøra.
Koden fåes mot forhåndsbetaling av hytteleie av følgende kontaktpersoner:
Hanne Enger, tlf. 928 52 424 eller Magne Arentsen, tlf. 936 17 068

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

NB! Det er lagt ut musegift på hytta. Denne er lagt i egne musegift-beholdere.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Til undertegnede kan også følgende e-post brukes: magne@friluftsklubben.no.
Ta gjerne en telefon hvis det er spørsmål, både forut for og under oppholdet.

Med vennlig hilsen
Magne Arentsen
Styreleder, FiO