Veibeskrivelse til Sellanrå

(6658340 N 597850 E)

Til Sellanrå fra Skar på sommerføre:

Ta stien som forlater parkeringsplassen litt nede i bakken øst for buss-skuret gjennom krattskog og ned på veien øst for parkeringsplassen. Stien er skiltet til Tømte og Liggeren. Vel nede på veien, gå nordover, kryss elven på bru, og fortsett 200 meter til en bomvei som tar av til venstre. Følg denne oppover forbi sandtaket på venstre hånd, og ta av på umerket sti til høyre ca. 70 meter etter å ha passert et tydelig steingjerde. Følg denne stien oppover i lia, hold til høyre i et utydelig stidele noen hundre meter etter å ha tatt av fra veien. Fortsett oppover ryggen på Furumokollen, over toppen på denne og ned i søkket mellom Raudløkkollen og Øyungskollen. Følg søkket et stykke mot nordvest, stien begynner etterhvert å stige oppover i lia mot høyre. Så går stien bratt oppover på høyre siden av et stort bratt svaberg, den forstetter mot venstre i overkant av svaberget, og rett bak et lite skogholt kommer du til Sellanrå.

Til Sellanrå fra Tømte gård, sommer og vinter:

Til Tømte kommer en lettest på vintertid ved å følge veien fra Movann stasjon forbi Lørenskog gård. Veien er preparert som skiløype av høy standard.

Ta kjerreveien / skiløypa sydover i søkket rett øst for fra tunet på Tømte, og følg denne 700 m til det er skiltet inn til Tømtehyttene (ved 1 på kartet nedenfor). Gå opp den bratte bakken, ta merket sti til venstre mot Sellanrå oppe på knausen vest for speiderhytta (ved 2 på kartet). Følg stien over myrene og gjennom skogholtet til Sellanrå. Kompasskurs fra 2 på kartet til Sellanrå er 265°, avstanden er 250 meter. Tømtehyttene er markert med et rødt kvadrat.

Med GPS

Posisjonen for Sellanrå angitt i WGS84 datum er 6658340 N 597850 E i UTM sone 32 eller 60° 3' 2" nord, 10° 45' 25" øst.