Praktisk informasjon til overnattende på Solstua

Oppvarming og lys
Vi ber om at peisen kun brukes til kos, og ikke til primæroppvarming. Til dette brukes ovnen.

Vis forsiktighet ved bruk av propan. Hetten på propanbeholderen skal ikke tas av, men den sorte hendelen på toppen skal stå i av-posisjon ved ikke-bruk. Når den er i på-posisjon vises et rødt flammetegn vendt opp. Det er strengt forbudt å forlate hytta med tente lys, lamper eller ved ild i peisen. Alt lys må være slukket når siste person legger seg. Kontroller alltid røykvarsleren før leggetid.

Brønn
Vann hentes i brønn 100 m nord for hytta. Følg skilt og sti langs åsryggen.

Nøkkel
Hytta er låst med Friluftsklubbens egen nøkkel som ligger i en nøkkelboks ved hyttedøra.
Koden fåes mot forhåndsbetaling av hytteleie av følgende kontaktpersoner:
Hanne Enger, tlf. 928 52 424 eller Magne Arentsen, tlf. 936 17 068

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

NB! Det er lagt ut musegift på hytta. Denne er lagt i egne musegift-beholdere.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Til undertegnede kan også følgende e-post brukes: magne@friluftsklubben.no.
Ta gjerne en telefon hvis det er spørsmål, både forut for og under oppholdet.

Med vennlig hilsen
Magne Arentsen
Styreleder, FiO