Priser og betingelser

Leiepriser

Prisene gjelder begge hyttene.

Kategori 

 Medlemmer av Friluftsklubben i Oslo

 Ikke-medlemmer

Overnatting voksne  150,- 230,-
Overnatting ungdom 16 - 25 år 100,-  180,-
Overnatting barn under 16 år Gratis  100,-
Overnatting barn under 7 år  Gratis Gratis
Dagsbesøk  Gratis Etter avtale

Merk at det ikke er rabatt for DNT sine medlemmer. Vår ikke-medlemspris for voksne ligger imidlertid noe under DNT sine medlemspriser for ubetjente og selvbetjente hytter.

 

Reservere hele hytta?

Sellanrå kan reserveres i sin helhet ved minst å reservere og betale for 7 plasser i alt. De eventuelt "tomme" plassene opp til 7 betales som for voksne medlemmer.
Solstua kan reserveres i sin helhet uten å betale noe ekstra.

Andre betingelser

Ved booking av overnatting disponerer man hytta fra kl 15:00 ankomstdagen til kl 15:00 på avreisedagen. Den som har booket hele hytta har rett til å bortvise personer som ankommer hytta i den tiden man disponerer. Dersom det ikke finnes tilstøtende bookinger står leietaker fritt til å ankomme og forlate hytta på et hvilket som helst tidspunkt innenfor bestilte datoer. Dagsbesøkende kan likevel ikke bortvises før kl 15:00 ankomstdag eller etter kl 15:00 avreisedag.

Grupper som ønsker å booke hytta for dagsbesøk i forbindelse med kurs eller andre arrangementer bes ta kontakt med Friluftsklubben på hyttedrift@friluftsklubben.no, eller på telefon 936 17 068 for å avtale detaljene knyttet til besøket.