Generalforsamling 2013 og foredrag om Nordmarka

19/3-2013

Det innkalles til generalforsamling, med påfølgende foredrag tirsdag 19. mars

Friluftsklubbens fjortende ordinære generalforsamling avholdes mandag 18. mars kl. 18.00 i Tidemandsstuen i Tidemandsgaten 44, Oslo. Først avholder vi generalforsamlingen. Deretter blir det foredrag om Nordmarka ved forfatteren Sverre Grimstad.

Foredraget starter rett etter generalforsamlingen kl. 19.15. Foredraget heter "Om Nordmarka", og blir en historisk reise i Nordmarka med ord og bilder. Sverre Grimstad har de siste årene gitt ut mange bøker om marka. Hans siste utgivelser er "Krokskogen på kyss og tvers", "Nordmarka og Maridalen", og "Nordmarka og Hakadal". Han jobber for tiden med sin neste bok som kommer senere i år, og har tittelen Nordmarka Nord. Vi har lenge ønsket oss et foredrag med Sverre Grimstad, og gleder oss til dette.

Det vil være gratis selvbetjening av kaker, kaffe og te, under både generalforsamlingen og foredraget.

Dagsorden generalforsamlingen:

1) Godkjenning av innkalling og dagsorden

2) Oppnevne ordstyrer, referent og tellekorps

3) Årsberetning 2012

4) Regnskap med revisors beretning

5) Budsjett 2013

6) Endringer i vedtektene

7) Innkomne saker

8) Valg. Det er valg på:

Formann (1 år)
To styremedlemmer (2 år)
To varamedlemmer (1 år)
Valgkomité, to personer (1 år)
Revisor (1 år)

9) Eventuelt / orienteringer

Forslag til kandidater til alle valg, unntatt valg til valgkomitéen, utarbeides av valgkomitéen. Alternative forslag kan fremsettes direkte overfor generalforsamlingen av ethvert stemmeberettiget medlem av foreningen.

Dersom noen ønsker å legge frem et forslag for generalforsamlingen, må dette være styret i hende innen 31. januar 2013.

Dokumentene kan fås utlevert av styret 14 dager før generalforsamlingen.

Turfakta

Kontaktperson: Magne Arentsen <magne@friluftsklubben.no>