Generalforsamling 2015

24/3-2015

Det innkalles til generalforsamling tirsdag  24. mars

Friluftsklubbens femtende ordinære generalforsamling avholdes mandag 24. mars kl. 18.00 i Tidemandsstuen i Tidemandsgaten 44, Oslo. Etter den formelle delen går vi til Cafe Mistral på Majorstuen for de som ønsker en matbit der.

Det vil være gratis selvbetjening av kaker, kaffe og te under generalforsamlingen.

Dagsorden generalforsamlingen:

1) Godkjenning av innkalling og dagsorden

2) Oppnevne ordstyrer, referent og tellekorps

3) Årsberetning 2013

4) Regnskap med revisors beretning

5) Budsjett 2014

6) Endringer i vedtektene

7) Innkomne saker

8) Valg. Det er valg på:

Formann (1 år)
To styremedlemmer (2 år)
To varamedlemmer (1 år)
Valgkomité, to personer (1 år)
Revisor (1 år)

9) Eventuelt / orienteringer

Forslag til kandidater til alle valg, unntatt valg til valgkomitéen, utarbeides av valgkomitéen. Alternative forslag kan fremsettes direkte overfor generalforsamlingen av ethvert stemmeberettiget medlem av foreningen.

Dersom noen ønsker å legge frem et forslag for generalforsamlingen, må dette være styret i hende innen 15. februar 2014.

Dokumentene kan fås utlevert av styret 14 dager før generalforsamlingen.

Turfakta

Kontaktperson: Magne Arentsen <magne@friluftsklubben.no>