Generalforsamling 2016

15/3-2016

Det innkalles til generalforsamling tirsdag 15. mars

Friluftsklubbens årlige ordinære generalforsamling avholdes tirsdag 15. mars kl. 18.00 i Tidemandsstuen i Tidemandsgaten 44, Oslo. 

Det vil være gratis selvbetjening av kaker, kaffe og te under generalforsamlingen.

Dagsorden generalforsamlingen:
1) Godkjenning av innkalling og dagsorden
2) Oppnevne ordstyrer, referent og tellekorps
3) Årsberetning 2015
4) Budsjett 2016
5) Endringer i vedtektene
6) Innkomne saker
7) Valg. Det er valg på:
      Formann (1 år)
      To styremedlemmer (2 år)
      To varamedlemmer (1 år)
      Valgkomité, to personer (1 år)
      Revisor (1 år)

8) Eventuelt / orienteringer

Forslag til kandidater til alle valg, unntatt valg til valgkomitéen, utarbeides av valgkomitéen. Alternative forslag kan fremsettes direkte overfor generalforsamlingen av ethvert stemmeberettiget medlem av foreningen.

Dokumentene kan fås utlevert av styret 14 dager før generalforsamlingen.

Turfakta

Kontaktperson: Magne Arentsen <magne@friluftsklubben.no>