Generalforsamling 2017

27/3-2017

Det innkalles til generalforsamling mandag 27. mars

Friluftsklubbens årlige ordinære generalforsamling avholdes mandag 27. mars kl. 18.00 i Tidemandsstuen i Tidemandsgaten 44, Oslo. 

Det vil være gratis selvbetjening av kaker, kaffe og te under generalforsamlingen.

Dagsorden generalforsamlingen:
1) Godkjenning av innkalling og dagsorden
2) Oppnevne ordstyrer, referent og tellekorps
3) Årsberetning 2016
4) Budsjett 2017
5) Endringer i vedtektene
6) Innkomne saker
7) Valg. Det er valg på:
      Formann (1 år)
      To styremedlemmer (2 år)
      To varamedlemmer (1 år)
      Valgkomité, to personer (1 år)
      Revisor (1 år)

8) Eventuelt / orienteringer

Forslag til kandidater til alle valg, unntatt valg til valgkomitéen, utarbeides av valgkomitéen. Alternative forslag kan fremsettes direkte overfor generalforsamlingen av ethvert stemmeberettiget medlem av foreningen.

Forslag til saker, punkt 6, må ha kommet inn til styret innen utgangen av januar 2017.

Dokumentene kan fås utlevert av styret 14 dager før generalforsamlingen.

Turfakta

Kontaktperson: Magne Arentsen <magne@friluftsklubben.no>