Langhelg til Håøya - Oslofjordens villmarksøy

2 - 5/6-2017

Oscarsborg sett fra Håøyas østside
Foto: Lin Østad

Håøya er den største øya i Indre Oslofjord og ligger nordvest for Drøbak og Oscarsborg. Øya byr på unike natur- og turopplevelser. Håøya betyr "den høye øya". Øyas høyeste punkt kalles Varden, som indikerer at stedet har vært brukt som ildvarde i tidligere tider. Toppen er på 229,4 meter over havet, som er det høyeste punktet både i Frogn og i Oslofjorden. Øya har flott utsikt over Drøbaksundet. Mange og sjeldne planter lever på denne kontrastfylte øya som er delt med barskog i øst og løvskog i vest. Øya har en spennende historie og huser gamle militære bygninger i sør og rester etter den gamle sprengstoffabrikken på midt øya.

Øya deles inn i sørøya, mellomøya og nordøya. Den sørlige delen av øya er vanskelig tilgjengelig og dessuten vernet, men tilgjengelig til fots i kupert terreng. Sørøya er et naturreservat på grunn av verdifulle barskogområder, med blant annet barlind. I den østlige delen av naturreservatet har det vært hekkende havørn i de senere årene.

På øyas midtre og siviliserte del, finnes flere badeplasser, den gamle sprengstoffabrikken og kystledhyttene som vi skal benytte oss av. Opprinnelig var det hele 88 bygninger på øya, kun 22 er tilbake i dag. Oslo kommune som eier øya, rev endel av husene og planerte til teltplasser og leirområder. Dette for å sikre allmennheten «friluftsområder ved sjøen utenfor byen».

Nordøya er friområde, der har det vært geiter som beitedyr siden 2014. Ysteri og osteutsalg med muligheter for kortreist mat kan være tilstedet..

Håøya med alle sine hemmeligheter er trolig Oslofjordens mest kontrastfulle øy. Rikholdig kulturhistorie, karakteristiske festningsanlegg som har et militær historisk sus - det er mange og store anlegg på øya. Alle planter og dyr er fredet på Håøya. Det finnes elg og rådyr, mens harestanden er utdødd pga harepest. Blomsterrikdommen er stor, ikke minst på grunn av urtehagene opprettet av Mariakirken på 1400-tallet. Håøya er rik på bergmynte og fennikel den dag i dag, som et resultat av disse urtehagene. Det finnes 24 treslag på øya og over 100 sopparter.

Turfakta

Avreise: Fra Aker Brygge med båt B21, via Nesodden til Håøya. I skrivende stund finnes ikke rutetabeller for 2017. Tidligere har fredagsavgangen fra Aker Brygge vært ca kl. 16:30.

Retur: Er på en helligdag, så returen vil bli enten med rutebåt eller annen båt, avhengig av Ruter sine avganger.

Pris: Max kr. 700 pr pers for leie av hyttene.

Ta med: Sovepose/sengetøy (det er ikke dyner på hyttene), håndkle, solkrem, badetøy, passende klær til tur/være på hytta med, brødmat, 2 pålegg til felles frokost, snop/snacks/drikke til eget forbruk. Vi planlegger felles middager nærmere og ser an vær etc. Det er ikke strøm på øya, men drikkevann. Kjøleskap på gass. Gangavstand fra kaia til hyttene er ca 15 minutter.

Påmelding: Påmelding etter fristen er mulig, men hyttene kan da være avbestilt hvis for få påmeldte. Påmelding er gyldig ved innbetaling av depositum kr. 700 til Friluftsklubbens kontornr.  9235.21.68396, merk denne med Håøya og deltager. Ved avmelding etter fristen tapes hele eller deler av depositumet, svarende til klubbens merutgifter.

Maks antall personer: 10

Påmelding: Til kontaktpersonen innen 1. mai 2017.

Kontaktperson: Lin Østad <lin.ostad@hotmail.com>