Kveldstur med Vindernfossen og fiskesuppe

18/10-2017

Fra Vindernfossen
Foto: Magne Arentsen

Det er ikke alle som vet at det ligger en foss midt i villaområdet ved Vindern. Dette er en kortere men hyggelig tur i mer urbane omgivelser, hvor vi først går en tur før vi senere går på Café Mistral på Majorstuen og spiser fiskesuppe. Vi har arrangert denne turen tidligere i 2013.

Vi møtes på Blindern stasjon kl. 17.30. Herfra går vi opp Rasmus Winderens vei til der Sognsvannsbekken krysser veien. Her går det en fin sti merket av Ris Vel, nedover mot Frøen, i et hellende terreng med ganske tett vegetasjon. I tidligere tider var det både sagbruk og kvern ved Vindernfossen. I den lune dalen nedenfor fossen er det en edelskog med både svartor, alm, lønn og andre varmekjære trær. Et fint område hvor vi merker lite til at vi egentlig er inne i tettbygd strøk! Etterhvert blir det imidlertid å gå litt på villaveier, men bekken er stadig i nærheten. Kanskje ser vi fisk i bekken?

Når vi har kommet ned til Slemdalsveien går bekken igjen i en foss, før den forsvinner i tunnel under t-baneområdet på Majorstuen. Her går vi nord for dette området gjennom Thaulows vei til Volvat før vi finner igjen bekken mellom Sørkedalsveien og Frognerparken. Her forlater vi bekken som nå etterhvert har fått navnet Frognerelva. Herfra og videre går den ned til Frognerkilen i Oslofjorden.

Vi går til Café Mistral hvor vi koser oss med sosialt samvær og varm fiskesuppe. Det er gode kommunikasjonsmuligheter hjem fra Majorstuen.

Turfakta

Maks antall personer: 12

Påmelding: Til kontaktpersonen innen 16. oktober 2017.

Kontaktperson: Magne Arentsen <magne@friluftsklubben.no>