Generalforsamling 2021

22/3-2021

FIOs logo v3

Foto: Magne Arentsen

Dette er en planlagt dato for Generalforsamling og årsmøte i Friluftsklubben. I skrivende stund har våre medlemsmøtelokaler vært stengt i hele koronaperioden siden mars 2020. Vi fikk avholdt en forsinket Generalforsamling i november 2020 et annet sted. Vi tar forbehold om vi i det hele tatt kan avholde dette noe sted på dette tidspunktet. Følg med på hjemmesidene våre og innkalling når det er klart vil bli sendt på særskilt e-post til alle medlemmene.

Turfakta

Kontaktperson: Magne Arentsen <magne@friluftsklubben.no>