Generalforsamling 2021

20/9-2021

Friluftsklubblogoen.jpg

Vår kjære logo!
Foto: Magne Arentsen

Dette er en planlagt dato for Generalforsamling og årsmøte i Friluftsklubben, utsatt fra mars. I skrivende stund har våre medlemsmøtelokaler vært stengt i hele koronaperioden siden mars 2020. Vi fikk avholdt en forsinket Generalforsamling i november 2020 et annet sted. Vi tar forbehold om vi i det hele tatt kan avholde dette noe sted på dette tidspunktet. Det kan bli nettmøte hvis ikke det er mulig med fysisk møte. Følg med på hjemmesidene våre og innkalling når det er klart vil bli sendt på særskilt e-post til alle medlemmene. Da vil også møteagendaen legges ut her på hjemmesidene.

Turfakta

Kontaktperson: Magne Arentsen <magne@friluftsklubben.no>