Generalforsamling 2021

28/3-2022

Friluftsklubblogoen v6.jpg

Foto: Default Admin

Det innkalles til Generalforsamling mandag 28. mars 2022 kl. 18.00. Friluftsklubbens Generalforsamling avholdes på Tidemandsstuen, Tidemandsgate 44. Det vil bli enkel beverting. Dagsorden generalforsamlingen: 1) Godkjenning av innkalling og dagsorden 2) Oppnevne ordstyrer, referent og tellekorps 3) Årsberetning 2021 4) Budsjett 2022 5) Endringer i vedtektene 6) Innkomne saker 7) Valg. Det er valg på: Formann (1 år) To styremedlemmer (2 år) To varamedlemmer (1 år) Valgkomité, to personer (1 år) Revisor (1 år) 8) Eventuelt / orienteringer Forslag til kandidater til alle valg, unntatt valg til valgkomitéen, utarbeides av valgkomitéen. Alternative forslag kan fremsettes direkte overfor generalforsamlingen av ethvert stemmeberettiget medlem av foreningen. Dokumentene kan fås tilsendt av styret på forhånd.

Turfakta

Kontaktperson: Magne Arentsen <magne@friluftsklubben.no>