Generalforsamling 2010

22/3-2010

Friluftsklubbens tiende ordentlige generalforsamling avholdes mandag 22. mars kl. 18.00 i Tidemandsstuen i Tidemandsgaten 44, Oslo.
Dagsorden:
1)  Godkjenning av innkalling og dagsorden
2)  Oppnevne ordstyrer, referenter og tellekorps.
3)  Årsberetning 2009.
4)  Regnskap med revisors beretning.
5)  Budsjett 2010.
6)  Endringer i vedtektene. Forslag vil foreligge til gjennomsyn hos styreleder 14 dager før generalforsamlingen.
7)  Innkomne saker. Forslag vil foreligge til gjennomsyn hos styreleder 14 dager før generalforsamlingen.
8)  Valg. Det er valg på:

  • Formann (1 år)
  • To styremedlemmer (2 år)
  • Ett varamedlem (1 år)
  • Valgkomité, to personer (1 år)
  • Revisor (1 år)

9) Eventuelt/orienteringer

Forslag til kandidater til alle valg, unntatt valg til valgkomiteen, utarbeides av valgkomiteen. Alternative forslag kan fremsettes direkte overfor generalforsamlingen av ethvert stemmeberettiget medlem av foreningen.
Dersom noen ønsker å legge frem et forslag for generalforsamlingen må dette være styret i hende innen utgangen av januar 2010.

Turfakta

Kontaktperson: Magne Arentsen <magne@friluftsklubben.no>