Kanotur til Bøvelstad i Østmarka

11 - 12/8-2018

Foto: Lin Østad

Vannveien fra Vangen til Bøvelstad tar ca 1,5 – 2 timer å padle. Vi starter padlingen i Mosjøen og trekker kanoene over til Raudsjøen. I enden av Raudsjøen blir det en liten trilletur med kanoene til Tangentjernet som gir oss fri ferdsel videre inn Støttumsfjorden der Bøvelstad ligger. Bøvelstad er i dag DNT hytte og er den eneste plassen i Raudsjømarka hvor de fleste bygningene er intakte fra den tiden det var drift og fastboende der. Hovedbygningen er ca 160 år gammel, men er i dag modernisert og pusset opp. En iherdig dugnadsgjeng kaldt «Bøvelstadgruppa» har lagt ned enormt mye arbeid i stedet som har fått beholde sitt opprinnelige preg. Hytta er godt utstyrt, men har ikke strøm. Det er også mulig å være med på denne turen selv om man ikke ønsker å padle kano, det går blåmerket sti til Bøvelstad. Det blir ingen ledet tur til fots, da turleder tar vannveien, kart kan lånes.

Turfakta:

Avreise avtales etter påmeldingsfristens utløp. Bilspleis eller buss 550 fra Oslo bussterminal til Fjell i Ski kommune, da med bilskyss videre inn til Bysetermåsan. Turleder koordinerer dette.

Pris: Hver og en booker egen sengeplass på booking.dnt.no. https://booking.dnt.no/Home/Facility/Bøvelstad/  Pris medlem kr 265,- og ikke medlem kr. 380,- per person. Leie av kano på Vangen kr. 350,- per kano/ 175,- per pers, dette inkl. også vester, årer og traller. Det er ikke behov for våtkort for å delta på turen.

Ta med: Lakenpose (det er dyner og puter på hytta), egen mat og drikke.

Påmeldingsfrist: 15 juli, men pga reservasjon av kanoer, til raskere desto bedre.

Turfakta

Maks antall personer: 12

Kontaktperson: Lin Østad <lin.ostad@hotmail.com>