Generalforsamling 2019

18/3-2019

Det innkalles til generalforsamling mandag 18. mars

Friluftsklubbens årlige ordinære generalforsamling avholdes mandag 18. mars kl. 18.00 i Tidemandsstuen i Tidemandsgaten 44, Oslo. 

Det vil være gratis selvbetjening av kaker, kaffe og te under generalforsamlingen.

Dagsorden generalforsamlingen:
1) Godkjenning av innkalling og dagsorden
2) Oppnevne ordstyrer, referent og tellekorps
3) Årsberetning 2018
4) Budsjett 2019
5) Endringer i vedtektene
6) Innkomne saker
7) Valg. Det er valg på:
      Formann (1 år)
      To styremedlemmer (2 år)
      To varamedlemmer (1 år)
      Valgkomité, to personer (1 år)
      Revisor (1 år)

8) Eventuelt / orienteringer

Forslag til kandidater til alle valg, unntatt valg til valgkomitéen, utarbeides av valgkomitéen. Alternative forslag kan fremsettes direkte overfor generalforsamlingen av ethvert stemmeberettiget medlem av foreningen.

Dokumentene kan fås utlevert av styret 14 dager før generalforsamlingen.

Turfakta

Kontaktperson: Magne Arentsen <magne@friluftsklubben.no>