Generalforsamling 2020

16/3-2020

Foto: Default Admin

Det innkalles til generalforsamling mandag 16. mars

Friluftsklubbens årlige ordinære generalforsamling avholdes mandag 16. mars kl. 18.00 i Tidemandsstuen i Tidemandsgaten 44, Oslo. 

Dagsorden generalforsamlingen:
1) Godkjenning av innkalling og dagsorden
2) Oppnevne ordstyrer, referent og tellekorps
3) Årsberetning 2019
4) Budsjett 2020
5) Endringer i vedtektene
6) Innkomne saker
7) Valg. Det er valg på:
      Formann (1 år)
      To styremedlemmer (2 år)
      To varamedlemmer (1 år)
      Valgkomité, to personer (1 år)
      Revisor (1 år)

8) Eventuelt / orienteringer

Forslag til kandidater til alle valg, unntatt valg til valgkomitéen, utarbeides av valgkomitéen. Alternative forslag kan fremsettes direkte overfor generalforsamlingen av ethvert stemmeberettiget medlem av foreningen.

Dokumentene kan fås utlevert av styret 14 dager før generalforsamlingen.

Vi spiser middag sammen ute etter møtet på Gandhi restaurant på Majorstuen.

Turfakta

Kontaktperson: Magne Arentsen <magne@friluftsklubben.no>